Responsive image

Bijdrage Europa Donna Belgium 2023

Europa Donna Belgium
Europa Donna Belgium

About

Borstziekten, meer bepaald borstkanker, betreft rechtstreeks of onrechtstreeks een groot deel van de bevolking.

Europa Donna gaat de strijd aan tegen borstkanker. Zij richt zich tot regeringen, overheden, overheidsinstellingen, vrouwenorganisaties, instellingen in de gezondheidszorg, wetenschappers, de media en de publieke opinie.

Het ligt in de bedoelingen van Europa Donna Belgium om de beleidsverantwoordelijken te informeren en aan te zetten tot doeltreffende maatregelen in de strijd tegen borstkanker, voor een optimale opvolging vanaf de diagnose, en begeleiding tijdens het lange verzorgingsparkoers langs gecertificeerde borstklinieken.

Europa Donna Belgium engageert zich haar actie om de gezondheid van de vrouw te verbeteren voort te zetten. Hiervoor hebben wij nochtans uw steun en hulp nodig.

Om lid te zijn van Europa Donna Belgium, is de bijdrage 15€ voor het jaar.

Mildere giften zijn zeer welkom voor onze werkingskosten.

Help ons onze strijd tegen borstkanker voort te zetten, en stort uw bijdrage door deze formulier.

Wij nodigen uit ons te volgen op Facebook, Twitter en op onze nieuwe website www.europadonna.be. Daar zullen we alle informatie over onze komende activiteiten.

Europa Donna dankt u alvast van harte voor uw toetreden tot het lidmaatschap en de steun die u daardoor breng. We wensen u dan ook een fijn jaar toe,

Marie Claire Hames,
Voorzitter

Persoonlijke informatie, zoals naam, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer, enz., wordt uitsluitend op vrijwillige basis geleverd. Door deze informatie mee te delen, aanvaardt u dat deze gegevens door Europa Donna Belgium gebruikt worden om aan haar leden nieuwsbrieven, nuttige informatie en uitnodigingen voor activiteiten door te sturen. Europa Donna Belgium bezorgt noch verkoopt uw persoonlijke gegevens aan derden, noch geheel, noch gedeeltelijk. Ze zal erop toezien dat met betrekking tot deze gegevens optreden in overeenstemming met de Europese wetgeving op de verwerking van persoonsgegevens (GDPR - EU Reg.2016/679)

Calendar

20 Dec 2021, midnight to 31 Dec 2023, midnight

Location

Europa Donna Belgium, av W.Churchill-laan 11 b. 30, 1180, Brussels Belgium

Contact

Europa Donna Belgium
avenue W. Churchill-laan 11 b.30
1180, Bruxelles
Belgium