Responsive image

Festival OUI! 2023

CELLE QUI REGARDE LE MONDE d'Alexandra Badea

Todo público · subtítulos en castellano

‪1 de Febrero de 2024‬ de ‪19:30‬ a ‪20:30‬
Institut Français de Barcelone, 08006, Barcelona España
BARNA-BE

Descripción

Celle qui regarde le monde

Déa vit dans le nord de la France où elle rencontre un jour Enis, un mineur isolé. Les deux adolescents se dévoilent l’un à l’autre, chacun évoquant un bout de son histoire, de ses rêves et de ses peurs. Cette rencontre change complètement la vie de l’adolescente et déclenche une remise en question radicale. Récit d’apprentissage doublé par un autre fil narratif, l’enquête policière que Déa subit cette histoire devient le manifeste d’une génération.

Alexandra Badea vient de recevoir le Prix du théâtre de l’Académie française pour l’ensemble de son œuvre.

La que mira el món

La Déa viu al nord de França, i un dia coneix l'Enis, un miner aïllat. Els dos adolescents s'obren l'un a l'altre, evocant un bocí de la seva història, dels seus somnis i de les seves pors. Aquesta trobada canvia completament la vida de l'adolescent i desperta una radical posada en qüestió. Narració d'aprenentatge trenat per un altre fil narratiu, la investigació policial que la Déa haurà de viure, aquesta història esdevé el manifest d'una generació.

Alexandra Badea acaba de rebre el premi de Teatre de l'acadèmia Francesa per tota la seva obra.

La que mira el mundo

Déa vive en el norte de Francia, allí es donde conoce a Enis, un minero aislado. Los dos adolescentes se descubren el uno al otro, un trozo de su historia, sus sueños y sus miedos. Este encuentro cambia completamente su adolescencia y despierta una crisis radical. Narración de aprendizaje, doblado por otro hilo narrativo la investigación policial de Déa tiene que sufrir, esta historia se convierte en el manifiesto de una generación.

Alexandra Badea acaba de recibir el premio de teatro de la academia Francesa por toda su obra.

Auteurs | Autors | Autores : Alexandra Badea

Mise en scène | Direcció | Directión : Alexandra Badea

Interprétation | Interpretació | Interpretación : Alexis Tieno, Lula Paris, Stéphane Facco

Durée / Durada / Duración : 1h00

 

Calendario

‪1 de Febrero de 2024‬ de ‪19:30‬ a ‪20:30‬

Lugar

Institut Français de Barcelone, Carrer de Moià, 8, 08006, Barcelona España

Contacto