Responsive image

Festival OUI! 2023

LE CHEVALIER D'ÉON

Subtítulos Català

‪27 de Enero de 2024‬ de ‪20:00‬ a ‪21:15‬
REIAL CERCLE ARTÍSTIC, 08002, Barcelona España
BARNA-BE

Descripción

CHEVALIER D’ÉON de Luc Tallieu

Le chevalier d’Éon a mené une vie d’aventure et de passion… Il est le seul espion de Louis XV dont on parle encore aujourd’hui… Il rencontre Beaumarchais, côtoie la tsarine Élisabeth, mais le chevalier d’Éon n’est pas connu pour cela ! Il devra passer la moitié de sa vie travesti en femme, par choix ou sous la contrainte d’un décret royal… D’Éon a la verve, le sens de l’honneur et du combat d’un Cyrano de Bergerac, et l’opiniâtreté à atteindre ses objectifs d’une Jeanne d’Arc.

EL CAVALLER D’ÉON de Luc Tallieu

El cavaller dÉon va tenir una vida plena daventures i de passió… És lúnic espia de Lluís XV de qui encara parlem avui... Va conèixer Beaumarchais, freqüentava la tsarina Elisabet, però el cavaller dÉon no és famós per tot això, sinó per haver passat la meitat de la seva vida vestit de dona, per voluntat pròpia o sota l’amenaça dun decret reial... DÉon té el do de la paraula, el sentit de lhonor i del combat dun Cyrano de Bergerac, i la tenacitat per arribar als seus objectius duna Joana dArc.

EL CABALLERO DE ÉON de Luc Tallieu

El caballero de Éon tuvo una vida llena de aventuras y pasión… Es el único espía de Louis XV del que aún se habla hoy en díaConoció a Beaumarchais, frecuentaba a la zarina Isabel, pero el caballero de Éon no es famoso por todo eso, sino por haber pasado la mitad de su vida vestido de mujer, por voluntad propia u obligado por un decreto real… De Éon tiene el don de la palabra, el sentido del honor y del combate de un Cyrano de Bergerac, y la tenacidad para conseguir sus objetivos de una Juana de Arco.

 

FRANCE | FRANÇA | FRANCIA

De / Escrit per / Escrito por : Luc Tallieu (Francia)

Mis en scène par / Dirigit per / Dirigido por : Luc Tallieu

Avec / Amb / Con :  Jean-François Duval

Durée / Durada / Duración : 1h15

 

 

 

Calendario

‪27 de Enero de 2024‬ de ‪20:00‬ a ‪21:15‬

Lugar

REIAL CERCLE ARTÍSTIC, Carrer dels Arcs, 5, 08002, Barcelona España

Contacto

BARNA-BE