Responsive image

Happy me workshop

Le 12 février 2023 de 11:00 à 12:00
MADI

Description

Eng Stonn fir dech mat Otemübungen, Dankbarkeetsübungen, Meditatioun an Alldagsübungen fir nach méi Freed an dengem Liewen :-)!

Calendrier

Le 12 février 2023 de 11:00 à 12:00

Localisation

Non définie

Contact

MADI