Responsive image

Festival OUI! 2023

LA CABANE DE L'ARCHITECTE ou la main tendue de Le Corbusier

Todo público · subtítulos en castellano

‪30 de Enero de 2024‬ de ‪19:30‬ a ‪20:50‬
Institut Français de Barcelone, 08006, Barcelona España
BARNA-BE

Descripción

La Cabane de L’Architecte ou la Main Tendue de Le Corbusier

Robert, jeune architecte chez Le Corbusier, est interpellé à Venise, son maître vient de mourir à 77 ans, noyé dans la Méditerranée. Devant le cercueil de Le Corbusier, Robert se revoit petit garçon de 12 ans, surnommé alors Robertino, pêcheur d’oursins sur la côte niçoise et destiné à devenir plombier, qui croise par hasard un architecte en vacances au Cap Martin. Tout son destin va en être bouleversé.

La cabana de l’arquitecta o la mà estesa de Le Corbusier

A en Robert, jove arquitecte de Le Corbusier, li diuen que ha d'anar a Venècia, el seu mestre acaba de morir als 77 anys ofegat al Mediterrani. Davant del fèretre de Le Corbusier en Robert es torna a veure com quan era un nen de 12 anys i li deien Robertino, pescador d'eriçons de mar a les costes de Niça i destinat a esdevenir lampista que per un d'aquells atzars topa amb una arquitecte de vacances al Cap Martin. El seu destí ha fet un tomb. 

La cabana del arquitecto o la mano tendida de Le Corbusier

A Roberto, un joven arquitecto de Le Corbusier lo avisan para ir a Venecia, su maestro acaba de morir a los 77 años ahogado en el Mediterraneo. Delante del féretro de Le Corbusier Roberto se ve a él mismo como cuando tenía 12 años y le llamaban Robertino, pescador de erizos de mar en la costa de Niza, destinado a ser lampista, que por azar se cruza con un arquitecto de vacaciones en Cap Martin. Su destino dará un vuelco.

 

Auteurs | Autors | Autores : Louise Doutreligne

Mise en scène | Direcció | Directión : Jean-Luc Paliès

Interprétation | Interpretació | Interpretación : Oscar Clark, Mandine Guillaume, Jacques Bouanich, Jean-Luc Paliès et Claudine Fiévet.


Durée / Durada / Duración : 1h15

 

Calendario

‪30 de Enero de 2024‬ de ‪19:30‬ a ‪20:50‬

Lugar

Institut Français de Barcelone, Carrer de Moià, 8, 08006, Barcelona España

Contacto