Responsive image

Minerały Konfliku

Mineral Konfliku

About

Konferencja "Minerały Konfliku" jest wydarzeniem, które ma na celu szerzenie pokoju na świecie poprzez zwrócenie uwagi na problem wykorzystywania surowców naturalnych w konfliktach zbrojnych. Konferencja skupia się na kwestii związanej z tzw. "minerałami konfliktu", czyli surowcami naturalnymi, takimi jak diamenty, złoto, kobalt, cynk i miedź, które są wydobywane w warunkach, które często przyczyniają się do eskalacji konfliktów zbrojnych i łamania praw człowieka.

Podczas konferencji eksperci z różnych dziedzin, tacy jak nauka, polityka, biznes, aktywiści społeczni i organizacje pozarządowe, będą dyskutować o sposobach na wyeliminowanie związanych z nimi konfliktów, a także na zapewnienie, że wydobycie surowców będzie odbywać się z poszanowaniem praw człowieka i zasad zrównoważonego rozwoju.

Konferencja "Minerały Konfliku" ma na celu zjednoczenie sił w celu promowania pokoju i równości na świecie poprzez podniesienie świadomości na temat problemów związanych z wydobyciem i wykorzystaniem "minerałów konfliktu". Jest to wydarzenie, które ma na celu pokazanie, że zrównoważony rozwój i respektowanie praw człowieka są kluczowe dla osiągnięcia pokoju i stabilności na świecie.

Calendar

22 Jun 2023, 6:15 a.m. to 25 Aug 2023, 4:25 a.m.

Location

Mineral Konfliku, Łużycka 124, 93-452, Łódź Poland

Contact